MEDLEMSKAP

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap- Tuuli Forsgrens pris

Medlemskap i Johan Nordlandersällskapet

Du kan bli medlem i Johan Nordlander-sällskapet genom att sätta in medlemsavgiften, som är 200 kr per år, på sällskapets postgirokonto 439 25 05–6.
Du kan också bli ständig medlem genom en engångs-inbetalning motsvarande 10 årsavgifter, dvs 2000 kr.

I medlemskapet ingår årsboken OKNYTT, samt erbjudande om att köpa utgåvor i den fristående skriftserien till subventionerat pris.
Alla medlemmar inbjuds också till årsmötet på våren och höstmötet, vanligtvis i oktober, med eftersits till självkostnadspris.