TUULI FORSGRENS
MINNESFOND

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

När Johan Nordlander-sällskapets förra redaktör, universitetslektor Tuuli Forsgren i mars 2012 avled hade hon bakom sig en framgångsrik karriär som lärare och forskare men också som översättare. Minnesgåvor i samband med hennes bortgång utgör grunden för den minnesfond som Johan Nordlander-sällskapet inrättat. Priset skall enligt stadgarna gå till någon som framlagt ett förtjänstfullt arbete som rör de inhemska minoritetsgrupperna finnar, tornedalsfinnar och samer. Priset har tidigare utdelats till Charlotta Johansson (2014), Hanna Outakoski (2015), Richard Kowalik (2017) och Karoliina Luohema (2018).

Kirsi Kohtala-Ghanes får 2020 års pris ur Tuuli Forsgrens minnesfond
Kirsi Kohtala-Ghanes Stockholms universitet Motivering: Kirsi Kohtala-Ghanes kandidatuppsats Suomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla: Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongit undersöker sverigefinska elevers kunskaper i rättskrivning som baseras på standardfinskan, med speciell fokus konsonanters och vokalers längd samt diftongers vokalkvalitet.

Den mer lingvistiska undersökningen belyses mot vissa viktiga bakgrundsvariabler som handlar bl.a. om elevers dagliga språkanvändning, skolspråket och ursprungliga hemlandets betydelse. Trots att materialet är begränsat i volym, har pristagaren gjort en noggrann analys och resultaten presenteras på ett tydligt och intressant sätt. Pristagaren har också föreslagit att diktamenstester kan användas som diagnostik i undervisningen där punktinsatser kan ha en stor betydelse för elevens framtida skrivkunskaper i finska.

Uppsatsens nyskapande implikationer för en mer effektiv och stödjande undervisning i finska behövs för att uppsatsen inte ska sätta alltför mycket fokus på elevers upplevda utmaningar och fel som pekas ut baserat på standardfinskans regelsystem. Uppsatsen är skriven på finska och håller en hög språklig kvalitet. Uppsatsen har tydlig disposition och pristagaren för en intressant argumentation för sin analys och sina resultat.