Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Helena Haage


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

GDPR-info

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934). Här kan du läsa mer om sällskapets historia.

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Årsmöte 2023
Medlemmarna i Johan Nordlander-sällskapet kallas härmed till årsmöte onsdagen den 12 april 2023 kl. 18.00 hos Arkiv och specialsamlingar (f.d. Forskningsarkivet), plan 3 på Umeå universitetsbibliotek.

Efter förhandlingarna föreläser 2022-års kulturpristagare: Ewa Ljungdahl om Sockenlappar i Jämtland. Samvaron fortsätter med traditionsenligt samkväm i Universitetsbibliotekets matsal. Obligatorisk förhandsanmälan till samkvämet görs senast den 5 april till Maud Widing epost: maudwiding@gmail.com telefon 073-811 26 86. Vänligen meddela eventuella allergier.

Väl mött!

Kallelse till årsmöte 2023
Verksamhetsberättelse 2022


Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster