PUBLIKATIONER

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

Beställ genom
Carina Strömberg
Frösövägen 55
832 44 Frösön
tel. 070–648 25 17
carina.stromberg@vilhelmina.ac

Publikationer i Johan Nordlander-sällskapets fristående skriftserie

Medlemmar 30% rabatt. Ständiga medlemmar: 50 %
Portokostnader tillkommer.
Leverans mot faktura 20 dagar netto.

1.

Johan Nordlander 1853 1934. Bibliografi. Ett urval uppsatser sammanställda av Lars-Erik Edlund. Umeå 1979. Något defekt. 25 kr.

 
2.

Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Samlade och utgivna av Karl-Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren. Andra upplagan. Umeå 1980 (Slutsåld).

 
3. Norrlänningar förr och nu. Från järnålderns Genebor till Multrå myror. Utgivare: Lars-Erik Edlund. Umeå 1980 (Slutsåld).
 
4. Från finnmarker och dalar. Mellannorrländsk kultur- och socialhistoria från sju sekler. Redaktör: Lars-Erik Edlund. Umeå 1982 (Slutsåld).
 
5. Algot Hellbom: Medelpads sydgräns. Med huvudvikt på medeltiden och 1500-talet. Umeå 1984. 30 kr.
 
6. Paul Lundin: Sanningar och sägner i dalsliden. Tilläggsdel: Källor och register. Umeå 1984. 20 kr.
 
7. Simon Johansson: Jordnära. Tavelsjö-bygden under fyra sekler. Umeå 1984. (Slutsåld).
 
8. Peter Artedi och Nordmalings flora jämte en levnadsteckning och en utredning om släkten Arctaedius. Skrift, ägnad minnet av Peter Artedi (1705-1735), utgiven av Nordmalings hembygdsförening i samarbete med Johan Nordlander-sällskapet. Umeå 1985 (Slutsåld).
 
9. Tom Ericsson: Vision och verklighet. Landshövding Gabriel Gyllengrips riksdagsrelation år 1734. Umeå 1987. 50 kr.
 
10. Margit Wennstedt: Pehr Stenbergs Umebeskrivning. Umeå 1987. 150 kr. Finns digitalt här
 
11. Christer Westerdahl: "Et sätt som liknar them uti theras friga lefnadsart". Om äldre samiskt båtbygge och samisk båthantering. Umeå 1987. 90 kr.
 
12. Lars Andér: TBC. Tuberkulos och tuberkulosvård i sundsvallsområdet 1890-1918. Umeå 1989. 125 kr.
 
13. Lars-Göran Tedebrand: Historia. Norrländsk och annan. Umeå 1989. (Slutsåld).
 
14. Norrländska samlingar. Första serien 1–6. Umeå 1990. Häftad, 150 kr.
Bunden 200 kr.
 
15. Magn N. Nordenström: Utkast till beskrifning öfwer Stöde socken vid Medelpads södra dal belägen. Umeå 1990. 50 kr.
 
16. Gustav Lundblad: Litteratur om övre Norrland 1951 1960. Umeå 1991. 160 kr. Finns digitalt här  
17. Johannes Nahlén: Egna märken. Om bomärken och märkessamling. Umeå 1992. 95 kr.
 
18. Lars-Göran Tedebrand: Strömming och demografi. Familj och hushåll i bottnisk kustbygd 1650 1950. Umeå 1995 (Slutsåld).
 
19. Claes Rosenqvist: Mittsvenska scener. Härnösand, Sundsvall och det sena 1800-talets landsortsteater. Umeå 1998. 150 kr.
 
20. Lars-Göran Tedebrand: Historia och demografi, valda texter. Umeå 1999 (Slutsåld).
 
21. Ingvar Svanberg: Hästslaktare och korgmakare. Resursutnyttjande och livsstil bland sockenlappar. Umeå 1999 (Slutsåld). Finns digitalt här.
 
22. Margareta Grafström: Biskopsdottern som inte ville gifta sig. Umeå 2001 (Slutsåld).
 
23. Lars-Göran Tedebrand & Lars-Erik Edlund (red.): Tre kulturer i möte. Föredrag hållna vid sällskapets 20-årsjubileum den 29 oktober 1999. Umeå 2001 (Slutsåld).
 
24.

När språk och kulturer möts. Festskrift till Tuuli Forsgren 2 november 2002. (Slutsåld).

 
25. Lennart Pettersson: NORRLANDS KONSTFÖRENING. Ett bidrag till konstbildningens historia. Umeå 2005. 150 kr.  
26. Julian Vasquez (Red.): FRÅN BOLOMBOLO I COLOMBIA TILL KORPILOMBOLO I SVERIGE. Svensk- och spanskspråkig utgåva. Umeå 2005.
75 kr.
 
27. Tuuli Forsgren & Sigurd Nygren (Red.): LIVSFRÅGOR I LAPPLAND. KYRKAN OCH KOLONISATIONEN. Forskarsymposium i Vilhelmina 30 september - 1 oktober 2004. Umeå 2005. (Slutsåld).  
28. Giuseppe Nencioni: ITALIENARE I NORR. Reseberättelser från 1400-talet till idag. Umeå 2008. 150 kr  
29. Nr 29. Per Tingbrand: FORNA KONFLIKTER INOM NORDKALOTTEN. Strövtåg, gränsfejder och krig till och med 1809. Umeå 2009. 275:- kr  
30. Lars-Gunnar Olsson & Susanne Haugen (red.) under medverkan av Lars-Erik Edlund och Lars-Göran Tedebrand: Umeå 1314-2014. 100 berättelser om 700 år. Umeå 2013. 395 kr.  
31. Susanne Haugen (red.): Nybyggarliv. Berättelser om en tid och en bygd.
Symposiebidrag från Vilhelminabiennalen 2–3 oktober 2017 100 kr.
 
32. Lars-Göran Tedebrand: När spetälskan försvann i Sverige. Från medeltidens hospital till Järvs sjukhus för spetälska. Umeå 2021. 175 kr.  
33. Susanne Haugen & Robert Eckeryd (red.). Vardagsliv i kåta och stuga. Bidrag från Vilhelminabiennalen 23–24 september 2019. 175 kr.  
34. Eric Johannesson: Prästen och skolläraren. Om Tåsjöbråket 1905–1930. Umeå 2023. 150 kr.  

Övriga publikationer

Tre kulturer. Medlemsbok för Johan Nordlander-sällskapet 2–6. 1984–1992. 50 kr/vol.
 
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet. Från och med 2022 sällskapets årsbok.
–1999          20 kr/nr.
2000–2012  50 kr/nr.
2013–2020  90 kr/nr.
2021–         180 kr/nr.