TUULI FORSGRENS
MINNESFOND

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

När Johan Nordlander-sällskapets förra redaktör, universitetslektor Tuuli Forsgren i mars 2012 avled hade hon bakom sig en framgångsrik karriär som lärare och forskare men också som översättare. Minnesgåvor i samband med hennes bortgång utgör grunden för den minnesfond som Johan Nordlander-sällskapet inrättat. Priset skall enligt stadgarna gå till någon som framlagt ett förtjänstfullt arbete som rör de inhemska minoritetsgrupperna finnar, tornedalsfinnar och samer. Priset har hittills utdelats till Charlotta Johansson (2014) och Hanna Outakoski (2015). 2016 blev det ingen utlysning, men i år är det dags igen:

Richard Kowalik får 2017 års pris ur Tuuli Forsgrens minnesfond

Minnesfonden har en egen hemsida och finns också på Facebook.