STYRELSEN

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

Styrelsen
Ordförande:
Lars-Erik Edlund
Vice ordförande:
Cuno Bernhardsson
Skattmästare:
Carina Strömberg
Sekreterare:
Anders Persson
Vice sekreterare:
Robert Eckeryd
Redaktör:
Susanne Haugen
Klubbmästare:
Maud Widing
Vice klubbmästare:
Helena Haage (adjungerad av styrelsen)
Övriga ledamöter:

Anders Haglund
Samuel Sundvall

Adjungerade ledamöter:

Daniel Andersson
Lars-Gunnar Olsson
(adjungerade av styrelsen)