STYRELSEN

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

Styrelsen
Ordförande:
Lars-Erik Edlund
Vice ordförande:
Cuno Bernhardsson
Skattmästare:
Carina Strömberg
Sekreterare:
Anders Persson
Vice sekreterare:
Lars-Gunnar Olsson
Redaktör:
Susanne Haugen
Klubbmästare:
Maud Widing
Vice klubbmästare:
Anna Swärd-Bergström
Övriga ledamöter:

Robert Eckeryd
Anders Haglund

Adjungerade ledamöter:

Daniel Andersson
Stina Karlgren
(adjungerade av styrelsen)