Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Anders Persson


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

GDPR-info

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934).

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Viktig information om årsmöten 2020 och 2021

Nytt nummer av Oknytt: 1-2 2020

Nybyggarliv
Berättelser om en tid
och en bygd
Symposiebidrag från Vilhelminabiennalen 2–3 oktober 2017 utgivna av Susanne Haugen

Innehåll

Vill du köpa boken? Kontakta Carina Strömberg.

Beklagligt nog har det blivit ett tryckfel på s. 115 i Mårten Larssons artikel i symposievolymen. Dessutom har Mårtens namn blivit ett annat på två ställen i volymen (s. 118 och 119). Här finns därför två erratablad att hämta: s. 115 s. 118-119

     

 

Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster