Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Anders Persson


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

GDPR-info

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934).

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Åttonde Vilhelmina-biennalen 26-27 september 2022
Program
MedverkandeDen 23–24 september 2019 anordnades ett sjunde symposium i Vilhelmina i Johan Nordlander-sällskapets regi. Rubriken var ”Vardagsliv i kåta och stuga” och i volymen publiceras åtta av föredragen. Se innehållsförteckningen här. Volymen är samtidigt nr 1–2 2021 av Oknytt som sänds ut till medlemmarna. Boken kostar 175 kr. Se sidan publikationer för att beställa boken.
Rättelse: Olyckligtvis har titeln på Daniel Lindmarks artikel blivit fel. Den korrekta titeln lyder: ”Att undersöka historiska övergrepp. Arjeplogs lappskola vid 1800-talets början”.

 

Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster