Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Anders Persson


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

 

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934).

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Skogsbrukets glömda hjältinnor
Skogsbrukets framväxt var i mycket hög grad beroende av kvinnornas arbete. Anna-Maria Rautio berättar om projektet med insamlandet av berättelser om livet som kocka.
Alla är välkomna till Johan Nordlander-sällskapets höstmöte onsdag 26 oktober kl 19.00 på forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.
Anmälan till efterföljande samkväm senast måndag 24 oktober till Maud Widing, tel 073-811 26 86 eller maudwiding@gmail.com
Ett arrangemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Alla är välkomna!

Johan Nordlander-sällskapets kulturpristagare 2016


Foto: Robert Eckeryd

Johan Nordlander-sällskapet utdelar 2016 två kulturpriser, nämligen till folkmusikern Ulrika Bodén, Sundsvall, och kulturskribenten och kulturarbetaren Erik Jonsson, Umeå. Utdelning av priserna ägde rum vid sällskapets årsmöte lördagen den 16 april 2016 på Österåsens Hälsohem, Sollefteå. På bilden flankerar pristagarna sällskapets ordförande Lars-Erik Edlund.
Läs mer...

Johan Nordlander-sällskapets medlemmar erbjuds att köpa ett exemplar av boken "Umeå 1314-2014" för 275 kronor, vilket innebär 30 % rabatt. Beställningar tas emot av Åkerbloms bokhandel i Umeå, och där kan boken också hämtas. För den som vill få boken sig tillsänd tillkommer avgift för distribution (frakt/ emballage).

Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster