Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Helena Haage


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

GDPR-info

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934). Här kan du läsa mer om sällskapets historia.

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Kallelse till årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse 2023

Årets kulturpris till Mats Rolén

Ny bok
Sällskapet ger ut en ny bok av Eric Johannesson om det s.k. Tåsjöbråket i Ångermanland i början av 1900-talet! Boken kostar 150 kronor. Medlemmar får 30 % rabatt och ständiga medlemmar får 50 %. Beställningar tas emot av:
Carina Strömberg
Frösövägen 55
832 44 Frösön
tel. 070 648 25 17
carina.stromberg@vilhelmina.ac

Om författaren: Eric Johannesson är docent i litteraturvetenskap och f.d. universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.


Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster